Recruitment

Nhà hàng Việt Chay có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

  • Nhân viên phục vụ: 3 người

Điều kiện ứng tuyển: xem tại đây

Thời gian ứng tuyển: đến hết ngày 3.8.2018